Терміни і поняття пов’язані з активованим вугіллям

СОРБЦІЯ (СОРБЕНТ)

Сорбція (лат. Sorbeo – поглинаючий) – поглинання газів, парів або твердих речовин з розчинів твердими тілами або рідинами.
розрізняють:

1. адсорбція – поглинання поверхнею твердого тіла
2. абсорбція – об’ємне поглинання рідиною або твердим тілом
3. хемосорбция – поглинання з утворенням хімічної сполуки
4. капілярна конденсація, яка полягає в тому, що газ або пари конденсуються в порах і капілярах адсорбенту

СОРБЕНТИ

Сорбенти (лат. Sorbens – поглинаючий) – тверді речовини або рідини, що застосовуються для поглинання газів, парів або розчинених речовин. Сорбентами є активоване вугілля, силікагель, оксид алюмінію, іонообмінні смоли та ін.

АДСОРБЦІЯ

Адсорбція – поглинання газів або розчинених речовин з розчину поверхнею твердого тіла або рідини. Адсорбція один з видів сорбції. Адсорбція відбувається під впливом молекулярних сил поверхневого шару адсорбенту. У деяких випадках молекули адсорбата (речовини, яке поглинають) взаємодіють з молекулами адсорбенту і утворюють з ними поверхневі хімічні сполуки (хемосорбция). При постійній температурі фізична адсорбція збільшується при підвищенні тиску або концентрації розчину.
Процес зворотний адсорбції називається десорбцією

АДСОРБЕНТИ

Адсорбенти – високодисперсні природні або штучні матеріали з великою поверхнею, на якій відбувається адсорбція речовин з дотичних з нею газів або рідин. Найбільш важливі адсорбенти: активоване вугілля, силікагель, алюмосілікагелі, оксиди і гідроксиди деяких металів, гуючатие метали, природні мінерали.

АБСОРБЦІЯ

Абсорбція – поглинання речовин рідинами або твердими тілами – абсорбентами. На відміну від адсорбції, при абсорбції поглинання речовин відбувається всім обсягом поглинача. Абсорбція може бути обумовлена ​​хімічним взаємодією (хемосорбция). Застосовується в промисловості для розділення газових сумішей і очищення газів, для отримання різних продуктів. Процес зворотний абсорбції називається десорбцією.

ХІМОСОРБЦІЯ (ХІМІЧНА АДСОРБЦІЯ)

Хімосорбція – процес поглинання (адсорбції) газів, парів або розчинених речовин твердими або рідкими поглиначами (адсорбентами), що супроводжуються утворенням хімічних сполук.
Активоване вугілля імпрегніруются різними хімічними реагентами для підвищення їх активності щодо окремих з’єднань.
Насичені активоване вугілля використовуються для спеціальних додатків в області повітро-і водоочищення, в респіраторах, для військових цілей, в атомній промисловості.
Хемосорбція широко застосовується в промисловості для очищення газів, дегазації, поділу металів, а також в наукових дослідженнях.

Важливо знати: що таке активоване вугілля.